30 days of Korean Indie

30 days of korean indie.

Day 01 – Your favourite song
Day 02 – Your least favourite song by a favourite artist
Day 03 – A song that makes you happy
Day 04 – A song that makes you sad
Day 05 – A song that reminds you of someone
Day 06 – A song that reminds of you of somewhere
Day 07 – A song that reminds you of a certain event
Day 08 – A song that you know all the words to
Day 09 – A song that you can dance to
Day 10 – A song that you can fall asleep to
Day 11 – A song from your favourite band
Day 12 – A song you like from a band you dislike
Day 13 – A song that is a guilty pleasure
Day 14 – A song that no one would expect you to love
Day 15 – A song that describes you
Day 16 – A song that you used to love but now hate
Day 17 – A song that gets stuck in your head often
Day 18 – Favourite k-indie music video
Day 19 – A song from your favourite album
Day 20 – A song you listen to when you’re angry
Day 21 – A song you listen to when you’re happy
Day 22 – A song you listen to when you’re sad
Day 23 – A song that you want to play at your wedding
Day 24 – A song that you want to play at your funeral
Day 25 – A song that makes you laugh
Day 26 – A song that gives you a gush of emotions
Day 27 – A song that you wish you could play/sing
Day 28 – Most played k-indie song in your music library
Day 29 – A song from when you first discovered korean indie
Day 30 – Your favourite song right now

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s